Salgs- og leveringsbetingelser for ODEX APS

(2018)

1. Generelt

1.1 Alle købsaftaler som er indgået, hvad enten det er mundtligt, skriftligt eller via webshoppen, er automatisk underlagt disse salgs- og leveringsbetingelser. Enhver afvigelse fra disse betingelser skal aftales skriftligt imellem parterne.

2. Ordrebekræftelse

2.1 Når ODEX modtager en ordre, bliver der fremsendt en ordrebekræftelse til køber, hvori antal, pris, leveringsdatoen og bestemmelsesstedet bl.a. for ordren fremgår. Af ordrebekræftelse fremgår der også hvorvidt, at varerne er en dag-til-dag ordre, eller en pre-ordre. Indholdet i ordrebekræftelsen skal anses for aftalt imellem parterne.

2.2 Hvis køber har en indsigelse til indholdet af ordrebekræftelsen, så skal køber tage kontakt til ODEX hurtigst muligt.

3. Priser

3.1 ODEX sælger varerne til priserne, som fremgår af prislisten (se pkt. 18). ODEX forbeholder sig ret til at ændre prisen i tilfælde af trykfejl eller i tilfælde af force majeure.

3.2 Disse priser er eksklusiv moms, fragt, told eller øvrige skatter (som relevant) forbundet med levering, som først vil blive tilføjet prisen ved fakturering.

4. Levering

4.1 Uanset om bestemmelsesstedet er i Danmark (indenlandsk køb) eller uden for Danmark (udenlandsk køb), undtagen hvor andet er aftalt, så sker levering i henhold til CPT - Carriage Paid To - (INCOTERMS 2010) inden for normale arbejdstider på det forretningssted hvor ODEX forbereder den individuelle forsendelse, som angivet på ordrebekræftelsen.

4.2 ODEX arrangerer fragten til bestemmelsesstedet, og prisen for fragten fremgår af pkt. 8.

4.3 Risikoen for forsendelsens hændelige undergang overgår til køber når ODEX overgiver forsendelsen til fragtføreren (risikoens overgang).

4.4 ODEX leverer til erhvervsadresser 

4.4 Dag-til-dag ordrer

4.4.1 En dag-til-dag ordrer leveres hurtigst muligt.

4.4.2  Hvis ODEX har varen på lager, så afsender ODEX almindeligvis varen samme dag, hvis ordren er modtaget senest kl. 12.00 på en hverdag. Hvis ikke, så sender ODEX varen på næstkommende hverdag. Dette gælder også for webordrer. Hvis varen ikke er på lager, så giver ODEX besked til køberen og sender varen så snart varen er tilbage på lager.

4.5 Pre-ordre

4.5.1 En pre-ordre leveres når ODEX har varerne på lager.

4.5.2 Varerne vil blive afsendt så snart ODEX får varerne på lager. Leveringsdatoen på ordrebekræftelse er alene den dag, hvor ODEX forventer at varen kommer på lager. ODEX er ikke ansvarlig for forsinkelse af pre-ordrer som skyldes tredjepart.

4.5.3 Pre-ordrer leveres fragtfrit.

5. Forsinkelse

5.1 Forsinkelse i leveringen skal ikke altid anses for væsentlig, jf. modsat købelovens § 21, stk. 3. Hvis forsinkelsen ikke er væsentlig har køber ikke ret til misligholdelsesbeføjelser.

6. Annullering

6.1 Annulleringer kan kun ske med ODEXs accept. Dette gælder også for pre-ordrer.

6.2  Forudsat at ODEX accepterer annullering af en dag-til-dag ordre, gælder følgende:

Såfremt ODEX ikke har påbegyndt pakning af ordren, er annulleringen gebyrfri.Såfremt ODEX har påbegyndt pakning af ordren, forbeholder vi os ret til at opkræve et annulleringsgebyr på DKK 150.Såfremt ordren er afsendt, forbeholder ODEX os ret til at opkræve fragtomkostninger samt et annulleringsgebyr på DKK 500.

6.3 Forudsat at ODEX accepterer annullering af en pre-ordre, kan dette kun ske mod procentvis betaling af pre-ordren efter følgende retningsliner:

Annullering senest 3 måneder inden bekræftet leveringsdato 30% af ordrens værdi.Annullering senest 1 måned inden bekræftet leveringsdato 60% af ordrens værdi.

7. Fragt

7.1 Hvis levering gør det nødvendigt at dele forsendelsen op i flere kolli, så bliver fragten afregnet pr. kolli. Restordrer og pre-ordrer sendes fragtfrit.

7.2 OBS! Der leveres kun til erhvervsadresser. Se også pkt. 4.4

8. Fragtpriser

Pakker:

0-4 kg:

DKK 49

5-9 kg:

DKK 59

10-14 kg:

DKK 89

15-19 kg:

DKK 109

20-24 kg:

DKK 129

25-30 kg:

DKK 149


WEBSHOP:Ordrer på over DKK 2.000 (ex. moms), som er afgivet via vores webshop, sendes FRAGTFRIT til erhvervsadresser.


9. Ekspeditionsgebyr

9.1 Ordrer på under DKK 500 (ex. moms) pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 125, dette gælder også for webshop ordrer.

9.2 Pr. 6-Januar 2020 forbeholder vi os ret til at opkræve et administrationsgebyr, når vi sender varer direkte til en forbruger. Administrationsgebyret er på DKK 125, plus fragt fra DKK 49.

10. Returvarer

10.1 Varer kan kun returneres ifølge aftale med kundeservice. Returvarer, som ikke er reklamation, skal returneres i original og intakt emballage vedlagt følgeseddel og skal fremstå ubrugt i alle sammenhænge, således at ODEX uden videre kan sælge dem til en anden. Køber bærer selv fragtomkostningerne ved returnering af varer.

11. Fejl og mangler

11.1 Det påhviler køber at undersøge en vare straks efter modtagelsen. Såfremt køber efter undersøgelsen vil påberåbe sig, at varen er mangelfuld, skal køber straks efter modtagelsen og senest 3 hverdage efter levering skriftligt reklamere overfor ODEX med specifikation af de mangler, der gør sig gældende.

12. Ansvarsbegrænsning

12.1 ODEX ER ERSTATNINGSANSVARLIG EFTER DANSK RETS ALMINDELIGE REGLER, DOG UNDER HENSYNTAGEN TIL DE I DISSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ANFØRTE BEGRÆNSNINGER. ODEX ER ALDRIG ANSVARLIG FOR DRIFTSTAB, AVANCETAB ELLER ANDET INDIREKTE TAB. UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER KAN ODEXS ANSVAR ALDRIG OVERSTIGE DEN FAKTUREREDE PRIS AF DEN ENKELTE LEVERANCE. DESUDEN ER ODEX IKKE ANSVARLIG NÅR KONTRAKTMÆSSIG LEVERING ER FORHINDRET ELLER FORSINKET GRUNDET FORCE MAJEURE.

12.2  ANSVARSBEGRÆNSNINGEN I PKT. 12.1 SKAL OGSÅ GÆLDE FOR ODEXS PRODUKTANSVAR FOR TINGSSKADE FORÅRSAGET AF DEFEKTE VARER TIL KOMMERCIEL BRUG.

13. Reklamationer

13.1  Reklamationer skal altid anmeldes til kundeservice inden returnering. Reklamationen skal ved returnering vedlægges dokument med angivelse af følgende:

Varenavn og varenummerDato for salg (vedlæg kopi af kvittering)Beskrivelse af fejlenDato for indsendelseNavnet på den person, man har anmeldt reklamationen til

13.2 ODEX bestræber os på at behandle reklamationen straks efter modtagelsen, men i perioder må påregnes en lidt længere ekspeditionstid.

13.3 ODEX forbeholder sig ret til ombytning af reklamerede varer med identiske varer, såfremt disse er på lager. Hvis varen er udgået eller ikke er på lager, tilbydes et tilsvarende produkt. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at levere en tilsvarende vare, vil varen i stedet blive krediteret til den pris, varen oprindelig er blevet indkøbt til.

14. Restordrer

14.1 Restordrer eftersendes med næste ordre eller hurtigst muligt. Vi forbeholder os ret til at annullere restordrer, dog ikke uden at orientere kunden. Restordrer kan som udgangspunkt ikke annulleres, medmindre der er tale om forsinkelse af ordren udover 2 måneder.

15. Betalingsbetingelser

15.1 Netto kontant 8 dage fra ordrens afsendelse medmindre andet er aftalt.

15.2 ODEX kan dog kræve forudbetaling eller delvis forudbetaling forud for levering, hvis ODEX efter en kreditvurdering anser det for sandsynligt at køber ikke vil kunne betale beløbet rettidigt. I disse tilfælde har køber ret til at annullere ordren. Dette gælder også pre-ordrer.

15.3 Ved for sen betaling og derved fremsendelse af skriftlig rykker, opkræves et gebyr på DKK 100,- pr. rykkerskrivelse. Efter forfaldsdato beregnes rente med 2 % pr. påbegyndt måned. Efter 2 rykkerskrivelser fremsendes vores krav til advokat, som sender inkassovarsel og bistår os med inkassoprocessen.  Enhver forsinkelse af betalinger giver endvidere ODEX ret til at tilbageholde yderligere levering og frigør ODEX for enhver anden kontraktlig forpligtelse. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af ODEX, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modregninger af nogen art.

16. EJENDOMSFORBEHOLD

16.1 VARERNE FORBLIVER ODEXS EJENDOM, INDTIL BETALINGEN ER ERLAGT FULDT UD, I DEN UDSTRÆKNING ET SÅDANT EJENDOMSFORBEHOLD ER GYLDIGT.

17. Lovvalg og værneting

17.1  Alle tvister og uoverensstemmelser, som direkte eller indirekte måtte udspringe af disse salgs- og leveringsbetingelser og alt, som har sammenhæng hermed, herunder deres fortolkning, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen og efter dansk materiel ret. The International Sale of Goods Act (CISG) finder ikke anvendelse.